Dotacje na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem

Dotacje na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem

Dnia 7.07.2022 wystartował konkurs w ramach PROW:
„Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” Poddziałanie 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”
O dotacje mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa, które:
A) prowadzą działalność w zakresie:
  1. usług związanych z rolnictwem: 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z;
  2. usług związanych z leśnictwem 02.40.Z;
przez okres o najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (wpis do CEiDG lub KRS), udokumentowaną fakturą lub wydrukiem paragonu fiskalnego na kwotę co najmniej 20 tys. zł brutto, nie mniej jednak niż 10 tys. zł brutto w każdym roku;
LUB:
B) prowadzące lub podejmujące działalność gospodarczą w zakresie:
  1. usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych 42.21.Z, 42.91.Z, 01.61.Z;
  2. usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji 81.22.Z, 81.29.Z;
  3. usługi związanych z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych 62.01.Z, 62.03.Z, 62.09.Z.
Poziom dofinansowania - max. 65%, max. wartość dofinansowania: 500 tyś zł. 
Zapraszamy do kontaktu!
Stanisław Aleksandrow: +48 605 362 143 , s.aleksandrow@pieniadzedlabiznesu.pl