Finansowanie spółek prawa handlowego 

Przedsiębiorca myślący o rozwoju firmy, zdaje sobie sprawę, że w obliczu rosnącej konkurencji powinien wyprzedać rynek o krok.

Doradcy finansowi - Pieniądze dla biznesu

Celem większości przedsiębiorców jest rozwój ich własnych firm. Przekłada się to na inwestycje w środki trwałe jak nabywanie nowych maszyn, uruchamianie nowych linii produkcyjnych czy zakupy nowych pojazdów.

Aby sprostać stale rosnącej na rynku konkurencji, właściciele firm muszą niejednokrotnie zwiększać zatrudnienie, wdrażać nowe innowacyjne produkty lub usługi, czy powiększać stany magazynowe. Wszystkie te czynności wymagają zaangażowania pieniędzy, a te najczęściej są przecież wykorzystywane w bieżącym obrocie firmy.

Wtedy to pojawia się pomysł na zewnętrzne źródła finansowania. Z pomocą przychodzą tutaj kredyty bankowe, pożyczki, dotacje z UE, czy leasingi.

 

Dodatkowe środki pozwalają niejednokrotnie przyspieszyć realizację pomysłów biznesowych nawet o kilka lat. A to właśnie właściciele firm najlepiej wiedzą, na co przeznaczyć wolne środki i w jaki sposób skorzystać z pojawiających się na rynku okazji. Powiedzenie CASH IS KING sprawdza się tutaj doskonale.

 

Dotyczy to każdego biznesu, natomiast poniżej skupimy się na tych prowadzonych w formie pełnych ksiąg rachunkowych. Taka forma oferuje zarówno właścicielom jak i dyrektorom finansowym dużą kontrolę nad finansami firmy. Z minusów można tutaj wymienić ograniczenie możliwości swobodnego przepływu pieniędzy pomiędzy firmą a właścicielami, natomiast z drugiej strony znacząco zwiększa się bezpieczeństwo finansowe. O ile nie zawsze właściciele potrafią skorzystać z informacji wynikających z dokumentów finansowych – Bilansu oraz Rachunku zysków i strat – o tyle instytucje finansowe, przed udzieleniem jakiegokolwiek finansowania, bardzo wnikliwie analizują te dokumenty.

 

Bank nigdy nie będzie znał się na biznesie klienta, jednak z przedstawionych dokumentów może wyczytać bardzo wiele informacji i zidentyfikować wiele czynników ryzyka:

  • Brak płynności finansowej lub ryzyko jej utraty
  • Zalegające i często niezbywalne stany magazynowe
  • Przeinwestowanie
  • Stagnację w rozwoju
  • Brak kontroli kosztów
  • Brak rentowności realizowanych zamówień lub kontraktów

A teraz najlepsze…

Wiele z tych „problemów” można odczytać na podstawie wskaźników finansowych, a mimo wszystko nierzadko te problemy w firmie w ogóle nie występują. Jak to się dzieje? Przyczyną zamazanego obrazu finansów firmy może być sposób księgowania niektórych operacji.

 

W wielu przypadkach możliwe jest księgowanie operacji w różnych pozycjach, co będzie zgodne z ustawą o rachunkowości, natomiast efekt mierzony wskaźnikami finansowymi może być diametralnie inny. W praktyce przekłada się to wprost na decyzję instytucji finansowej, która może być pozytywna bądź negatywna. To jest powód, dla którego warto przygotować się do kredytu, pożyczki, dotacji – podobnie jak przedsiębiorcy przygotowują się do uruchomienia produkcji, budowy hali, czy wdrożenia innowacji.

 

Czasami, choć rzadko, zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy myśląc o finansowaniu, nabyli właśnie spółkę z kilkuletnim stażem. Głównym powodem nabycia gotowego podmiotu jest często historia obrotów i jednocześnie obawa przed brakiem uzyskania finansowania przez nową spółkę celową. Jak duże jest zaskoczenie nowych właścicieli i nowego zarządu kiedy po udaniu się do banku, po zakupie spółki, okazuje się, że uzyskanie przez nią kredytu jest niemal niemożliwe. Historia spółki to jedno, natomiast jaka może być gwarancja, że nowi właściciele i nowy zarząd będą dalej prowadzić przedsiębiorstwo z co najmniej takim samym skutkiem jak dotychczasowy właściciel?

 

Spółka po zmianie właścicieli i zarządu jest przez banki traktowana jak nowy podmiot. Swoją wiarygodność w banku musi budować niemalże na nowo. Na szczęście niektóre instytucje finansowe nie stosują takich obostrzeń i kryterium stażu nie będzie zawierało informacji o ciągłości właścicielskiej i organów uprawnionych do reprezentacji. Bardzo często takie transakcje nabycia realizowane są przez przedsiębiorców, którzy prowadzą już inne biznesy. Jest to dodatkowy argument za przekonaniem banku do transakcji.

 

W przypadku nabywania nowego podmiotu, kluczowe jest zweryfikowanie, czy nie miał on zaległości ani opóźnień w spłacie nawet już zamkniętych zobowiązań. Podobnie tyczy się to historii kredytowej byłego właściciela lub reprezentanta.

Drogi są więc dwie:

  • albo bardzo dokładnie sprawdzić podmiot i zaangażowane w jego działalność osoby
  • albo założyć nową spółkę i nie ryzykować niepotrzebnych trudności.

Pisząc o terminowości współpracy z instytucjami finansowymi, warto zwrócić też szczególną uwagę, że zarówno udziałowcy jak i reprezentanci nowej spółki mogą się „przysłużyć” do odmowy finansowania przez bank. Poza historią firmy banki badają również historię kredytową wspólników i zarządu. Nawet drobne, wydawałoby się nieistotne opóźnienie trwające ponad 30 dni, może przyczynić się do odmowy finansowania dla spółki. Przyczyną powstania takiego opóźnienia może być zwykłe zapomnienie, niewystarczająca ilość środków na koncie do automatycznej spłaty, czy chociażby choroba. W każdym przypadku może być to przeszkoda blokująca rozwój firmy przez najbliższe miesiące, czy nawet rok. Odpowiednie przygotowanie, znajomość procedur bankowych i właściwe wyjaśnienie opóźnień może zapewnić sukces w negocjacjach z bankiem.

 

Powyższe przykłady pokazują, że warto planować rozwój firmy i z wyprzedzeniem zadbać o dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Kluczowe jest tutaj zebranie wszystkich informacji i następnie odpowiednie ich przedstawienie.

 

Na szczęście napotykane w biznesie przeszkody są powtarzalne. Mając odpowiednie doświadczenie i przygotowanie można sobie z nimi poradzić.