Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny

Mechanizm ma na celu modernizację dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów w przedsiębiorstwie polegająca na modernizacji linii technologicznych, budynków, budowli.

Wydatki kwalifikowane m.in.

 • Zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;
 • Zakup robót i materiałów budowalnych w celu modernizacji, adaptacji budynków, budowli lub ich części w celu poprawy efektywności energetycznej (możliwe ograniczenie wartości w odniesieniu do całkowitej wart. projektu);
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • Wydatki ponoszone na usługi doradcze;
 • Zakup, instalacja i uruchomienie OZE.

Przykładowe inwestycje

 • Wymiana lub modernizacja dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie (przede wszystkim w przypadku wprowadzania bardziej energooszczędnych procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie od procesów stosowanych dotychczas);
 • Zakup energooszczędnych maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych (przede wszystkim w przypadku wprowadzenia na rynek produktów lub usług, których wykorzystywanie lub świadczenie wiąże się z obniżeniem wykorzystania energii);
 • Zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii np.:
 • Systemy zarządzania energią w budynkach;
 • Systemy zarządzania procesami produkcyjnymi skutkujące zmniejszeniem wykorzystania energii;
 • Termomodernizacja budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (np. hale produkcyjne, magazyny, budynki biurowe, itp.);
 • Modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności, wymiana/modernizacja źródeł ciepła, w tym kogeneracja.

Konkurs ruszyć ma w II kw. 2023 roku. 

Dofinansowanie - zgodnie z mapą pomocy regionalnej - max. 70%. 

Zapraszamy do kontaktu!

Stanisław Aleksandrow, s.aleksandrow@pieniadzedlabiznesu.pl, tel. 605 362 143