Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne to kontynuacja znanego już z perspektywy 2014-2020 mechanizmu finansowego, który nadzorowany jest przez BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Konkurs skierowany będzie do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Co można sfinansować?

  • nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how,
  • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych.

Dofinansowanie - zgodnie z mapą pomocy regionalnej, np. dla województwa łódzkiego - do 60% kosztów netto inwestycji. 

Konkurs ruszyć ma w I kw. 2023 roku. 

Zapraszamy do kontaktu z nami! 

Stanisław Aleksandrow, s.aleksandrow@pieniadzedlabiznesu.pl , tel. 605 362 143