Sukcesy naszych Klientów w ramach PSI

Sukcesy naszych Klientów w ramach PSI

Firma Pieniądze dla biznesu sp.j. doradzała w procesie ubiegania się o uzyskanie Decyzji o Wsparciu w ramach PSI dwóm firmom:

  1. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "TECHMEX" WŁODZIMIERZ WOLNIAK & ARTUR SZAFRAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
  2. WALDIBEN SP. Z O.O.

W przypadku jednej i drugiej firmy, proces zakończył się sukcesem - uzyskaniem Decyzji o Wsparciu. 

Polska Strefa Inwestycji to regionalna pomoc publiczna udzielana na realizację NOWEJ INWESTYCJI poprzez wsparcie w formie  zwolnienia od podatku dochodowego (PIT lub  CIT), na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych albo w ustawie o podatku dochodowym od osób  fizycznych. 

Serdecznie gratulujemy naszym Klientom i dziękujemy za okazane zaufanie.